Spark Promotions Sp. z o.o. S.k. - Logo

 

OFERUJEMY ARTYKUŁY REKLAMOWE DLA FIRM I INSTYTUCJI. NIE PROWADZIMY SPRZEDAŻY DETALICZNEJ.

Warunki Współpracy

Warunki współpracy z firmami grupy Spark:

  • oferta Spark Promotions skierowana jest wyłącznie do klientów końcowych: przedsiębiorstw i instytucji
  • wszystkie ceny podane są w złotych za sztukę bez uwzględnienia podatku VAT
  • ceny katalogowe nie obejmują kosztów znakowania towarów oraz kosztów transportu
  • szczegółowe warunki dostawy i płatności zawsze uzgadniane są przez przystąpieniem do realizacji zamówienia
  • zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w przypadku znacznego wzrostu kursów euro i dolara amerykańskiego
  • zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia -/+5% zamówionych produktów
  • wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzyga się polubownie; w przypadku braku ugody sądem właściwym jest Sąd Gospodarczy we Wrocławiu